Güneybatı Kafkasya - Erkan Karagöz

Güneybatı Kafkasya

Siyasal ve Sosyal Mücadeleler Tarihi

Azeri, Laz, Gürcü, Çerkez… Ve daha onlarcasına vatan olma görevini üstlenmiş kayıp bir tarih ve kayıp coğrafya: Gelenekleriyle ve bütün gerçekliğiyle Güneybatı Kafkasya! Araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Erkan Karagöz, bilinmeyen yönleriyle, unutulmuş sesiyle Güneybatı Kafkasya'daki halkların on dokuzuncu yüzyıldan itibaren savaşımlarına ışık tutuyor. Batı, Osmanlı ve Rusya arasında gerçekleşen bu kimlik kavgası belgelerle yansıtılmış bu yapıtta. Sadece kendi topraklarına değil, aynı zamanda Anadolu'ya da can katmış toplulukların incelikli bir araştırması.

"Güneybatı Kafkasya-Siyasal ve Sosyal Mücadeleler Tarihi" ile Erkan Karagöz,

  • Rusya Nüfuzundaki Toprakların Geçen Yüzyıldaki Mücadelesinin Kökenleri Nelerdir?
  • Bolşevik Devrimiyle Kafkasya'da Neler Olup Bitti?
  • Kars Bağımsız Devleti ya da Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti Hakkında Neler Biliyoruz?
  • Avrupa'nın Bu Bölgeye Politik Etkisi Nedir?
  • 9 Mayıs 1920 Devrimi Nedir, Hangi Koşullar Altında Oluşmuştur?

soruları altında, bölgenin sırlarına ışık tutup yanıtlar arıyor.

Erkan Karagöz Hakkında

Erkan Karagöz

Yazmaya başladığı yıllardan bu yana, Yarın, Sanat ve İnsan, Yapıt, Yeni Olgu, Gırgır, Adımlar, Amatör Sanat, Adam Öykü, E,Eski, Papirüs gibi bir kısım edebiyat, düşün dergisinde ve kimi haftalık, günlük gazetelerde öykü, şiir, eleştiri... Çalışmaları yayınlandı. Kişisel nedenlerle 1982 yılından sonra 1992 li yıllara değin çalışmalarını yayınlamaya ara verdi. İlk kitabı,'Ömer Seyfettin Kürt müydü ?'1996 yılında Broy yayınlarından yayınlandı.


İkinci kitabı olan ve 2000 yılında Siyasal Birikim yayınları-Tarih dizisi'nden,'Kars ve Çevresinde Aydınlanma Hareketleri ve Sol Geleneğin Tarihsel Kökenleri' adını taşıyan tarih çalışması yayınlandı. Rus Kızı Vasilisa adlı romanı 1917-1950li yılların Kars ve çevresindeki siyasal kültürel yaşamı anlatan bir romandır. Romanın 1.cildi 2002 yılının eylül ayında Gendaş yayınları tarafından yayınlanmıştır.


Bir yıl sonra ikinci baskısı yayınlandı.


Romanın ikinci cildi yine Gendaş yayınlarından 'Yüreğinin seğirdiği andır aşk' olarak çıktı.


Kars Ve Çevresinde Aydınlanma hareketleri' Adlı çalışmasının genişletilmiş ve değiştirilmiş ikinci baskısı ise 2005 yılında ASYAŞAFAK yayınlarından yayınlandı.

Fotoğraflar
Bu kitabı satın almak için tıklayın. Bu kitabı satın almak için tıklayın. Bu kitabı satın almak için tıklayın.

Bülten için tıklayın. Kapak için tıklayın.