Hakkımızda

Kitap yayınlamada deneyimli bir danışman.

Park Kitap; Yıllara dayanan yayıncılık birikimi, profesyonel desteği, uzman anlayışı ve ticari fırsatlarıyla yazar adaylarının metinlerini değerlendiren, onların basımı, dağıtımını, tanıtımını sağlayan bir yapıdır. Ve bu alanda bir öncüdür.

Park Kitap; edebi nitelik taşıyan yapıtların yanı sıra tıp, siyaset, ekonomi, edebiyat gibi alanlarda, mesleki birikimini sorumluluk duyarlılığı içinde toplumla paylaşma niyetini taşıyanların destek aldığı bir dosttur.

Park Kitap'ın Avantajları:

Kitap basan kuruluşların birçoğunun, ülkemizde hazırlanan birçok metni değerlendirme ve kitaba dönüştürme koşulları ister istemez kısıtlıdır.Bu olumsuzluk, hem ekonomik nedenlere hem de edisyon genişliğinin nicelik yetersizliğe bağlanabilir.Öte yandan, dosya sahibi kitaplaştırma girişiminde baskı estetiği ve bilgisi, dağıtım, tanıtım desteğinden tümüyle yoksundur. Ayrıca, yazınsal düzlemde en temel gereksinimlerden olan fark gözden, yani ilk okur olmanın görev bilinciyle hareket eden editör işbirliğinden uzak görünmektedir. Park Kitap bu olumsuzlukları ortadan kaldıran bir hizmet biçimidir.Edisyon hizmeti, dil ve anlatım kurallarına sadık redaksiyon ve düzelti görgüsü, grafik ve mizanpaj tasarım çalışmaları, baskı ve baskı sonrası hizmetleri, geniş dağıtım ve satış ağının yanı sıra medya-tanıtım konusundaki etkisiyle Park Kitap yanınızda.